Sınav

Eğitimlerinizin bilgi ve beceri düzeyini belirleyin.
Eğitimlerin ve başarı belgelerinin niteliği ve kalitesi çeşitli ölçütlerde değerlendiriliyor olsa da dikkat edilen ilk ölçüt, eğitim sonunda sınav yapılıp yapılmadığıdır.akademi360 platformu üzerinde kolaylıkla oluşturulan sınav değerlendirme ölçütüyle adaylar değerlendirilir. akademi360 platformu birçok ölçüt ve yöntem kullanarak değerlendirmelerin güvenirliğini sağlamaktadır.
  • Sınavların genel özelliklerini belirleme imkanı,
  • Açık Uçlu, Çoktan Seçmeli, Boşluk doldurma ya da Doğru/Yanlış özelliği taşıyan soruları metin ya da görsel olarak ekleme özelliği,
  • Süreli sınav oluşturabilme özelliği,
  • Deneme sınavı oluşturabilme özelliği,
  • Anlık olarak soru cevaplandığında doğru/yanlış bilgisi verme seçeneği,
  • Sorulara yanlış cevap verilirse doğru metni anlık verme ve sınav sonucunda toplam doğru/yanlış analizini verme özelliğini aktif etme seçeneği,
  • ‘Cevapları kendim puanlayacağım’ seçeneği veya otomatik cevaplama seçeneği,
  • Sınav ekranında cevap verilen ve verilmeyen sorular ile tamamlama yüzdesinin gösterilme seçeneği,
  • “Sorular Sadece Bir Kez Görüntülensin” özelliği.
  • Sınav türünün belirlenmesi, kaç defa alınabileceğini belirlenme seçeneği.Siz de, akademi360

ailesine katılın.
Demo Talep Edin